Ydelser

LEDERUDVIKLING

COACHING OG SPARRING FOR LEDERE

Mange ledere oplever, at det er komplekst og udfordrende at være leder i dag, og kan derfor have brug for en coach, der kan hjælpe med at reflektere over lederrollen og den personlige lederstil. 

Hos Samtale Kompagniet hjælper vi ledere og ledelsesteams med at styrke deres performance og ledelse. Ofte skal der kun en mindre indsats til for at skabe markante forbedringer. 

Vi arbejder med udvikling, der hvor den finder sted, nemlig i ledelseslokalet eller hos den enkelte leder. Gennem samtaler og team facilitering arbejder vi på tværs af ledelseslag og giver ledere mulighed for at lære af hinandens erfaringer, succeser og udfordringer. Vi arbejder med både tværgående samt individuelle temaer.

SOM LEDER ER DER ALTID NOGET AT ARBEJDE MED – ER DU KLAR TIL FORANDRING? 

 • Kompetenceudvikling og udviklingsplaner.
 • Ledelsesforløb for specialister.
 • Kommunikation og lytning.
 • Lederskabets rolle og ansvar.
 • Motivation og følgeskab.
 • Konflikthåndtering.
 • Stress håndtering i tide.
 • Arbejdsglæde & trivsel.
 • Facilitering af strategiudvikling.
 • Feedback som værktøj til udvikling. 
 • Evnen til at lave varige forandringer.
 • Autentisk og værdibaseret ledelse.
 • DISC Persontest; Arbejde struktureret med adfærd, effektiv kommunikation, identificere udviklingsområder, motivere og engagere medarbejderne mm.

TEAMUDVIKLING

TEAMUDVIKLING STYRKER HELE VIRKSOMHEDEN

Det er langtfra en selvfølge at kunne arbejde effektivt sammen. Men når det sker, forbedres kommunikationsgangene, det bliver mindre risikofyldt at bede om hjælp, mindre indviklet at udnytte hinandens ressourcer og meget lettere at navigere gennem forandringer. I det hele taget bliver det nemmere at forene jeres styrker, trække i samme retning og opnå virksomhedens erklærede mål. 

Hos Samtale Kompagniet hjælper vi med at skabe sammenhængskraft på fx teamdage, workshops, strategi seminar eller ved organisationsudvikling. Uanset tema, opstår magien og de gode resultater, når dagen eller forløbet er planlagt, så den røde tråd er tydelig og formålet skinner klart igennem. 

Vi designer processen ud fra en række kraftfulde teamcoaching værktøjer og decideret træning af teamet.

Uanset om vi arbejder sammen om motivation, performance, trivsel eller ledelse vil energi og humor altid være tilstede i rummet.

FÅ SUCCES MED DIT TEAM

Alle oplever på et tidspunkt udfordringer med deres team:

 • Når du ønsker, dit team skal tage større ansvar.
 • Når du skal transformere forretningen samtidig med, at du opretholder jeres leveringer og service.
 • Når resultaterne udebliver og motivationen, energien og arbejdsglæden er på nulpunktet.
 • Når I sammen skal sætte ny strategi og har brug for, at alle bidrager.
 • Når nye teams skal etableres og har brug for en støttende hånd.
 • Når du vil decentralisere eller det omvendte – og ikke oplever at teamet kan, vil eller gør det optimalt.
 • Når du skal skabe en stærkere, mere målrettet eller åben kultur blandt jer.
 • Når dårlig kommunikation, misforståelser og antagelser er blevet en del af kulturen.

MEDARBEJDERUDVIKLING

PERSONLIG UDVIKLING GENNEM COACHING, SPARRING OG SAMTALER

For os handler coaching om at støtte og hjælpe andre med at skabe og leve det arbejdsliv, de virkelig ønsker. 

Vi guider til forståelse af eget potentiale og styrke som et middel til at skabe den ønskede forandring.

Hos Samtale Kompagniet tilbyder vi professionel coaching, hvor vi sammen går i dybden med personlige udfordringer og finder ind til, hvad der egentlig står i vejen for, at genskabe glæde og engagement på jobbet.

DET BEHØVER IKKE VÆRE SÅ SVÆRT

 • Vi kan hjælpe dig med at blive bedre og mere tydelig i din kommunikation med andre.
 • Er du bevidsthed om egen adfærd og betydning i relation til andre?
 • Vi kan hjælper dig med at bryde negative tanke- og handlemønstre, overkomme forhindringer og udfordringer og erstatte dem med nye, motiverende alternativer.
 • Har du oplevet effekten og energien ved at give og modtage konstruktiv feedback?
 • Mangler du arbejdsglæde og motivation i din hverdag?
 • Har du brug for en mentor til de svære samtaler og situationer – en erfaren støtte og sparringspartner?
 • Hvis du føler dig stresset og ude af balance, tilbyder vi dig et forløb, hvor vi nænsomt og med respekt går i dybden med udfordringerne og få genskabt din arbejdsglæde, robusthed og energi.